Lejebetingelser

Lejemålet regnes fra og med den dag det lejede forlader vor plads, til og med den dag det lejede tilbageleveres på vor plads.

Minimumsleje er 1 dag.

Det lejede udleveres i driftklart og forsvarligt stand. Skulle der være fejl og mangler meddeles det hurtigst muligt på tlf. 40 86 90 91.

Lejeren påtager sig i lejeperioden enhver risiko i forbindelse med benyttelse af det lejede.

Der gives mundligt vejledning, men på noget af det lejede forefindes der skriftlige vejledninger.

Lejeren bærer enhver risiko for skader som måtte følge af ukorrekt eller ukyndig brug af det lejede.

Der må ikke foretages reparationer eller omforandringer på det lejede uden udlejers samtykke.

Lejeren afholder alle udgifter til det lejede, forbrugsvarer, transport, opsætning, nedtagning og betjening og udgifter til strøm og lign. Der må kun benyttes de forbrugsvarer, som kan købes hos udlejer.

Det lejede tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen.

Efter det lejede er modtaget hos udlejer finder der eftersyn sted, og evt. skader som følge af

overlast og forkert behandling eller lign. samt nødvendig rengøring eller reparation betales af lejer.

Lejeren skal sørge for de nødvendige tilladelser og forsikringer m.m.

Lejeren har ansvaret for al hærværk, tyveri, samt overbelastning af det lejede, og er indforstået med at være erstatningsansvarlig overfor udlejer.

Der skal altid være en ansvarlig voksen, som holder opsyn og styrer hoppeborg / betjener maskinerne. Det er strengt forbudt at bære fodtøj i hoppeborge, kravle eller hænge på siderne og at sidde på forpuden. Ved stærk blæst og regn skal aktiviteten indstilles af hensyn til sikkerheden.

Brug af hoppeborge, sumodragter, boksehandsker m.m. er på EGET ANSVAR.

Ved offentlige arrangementer står lejer selv for tilladelser, forsikringer, godkendelser m.m.

Udlejer kan til enhver tid forlange depositum, svarende til det lejedes værdi. Lejeren skal på forlangende kunne fremvise nødvendig legitimation.

Alle priser er inkl. moms.